vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne

Aktualności

Liczba wolnych miejsc

02.07.2015
06.07.2015r. do godz. 10:00 będą opublikowane listy przyjętych do poszczególnych szkół i oddziałów i listy wolnych miejsc.

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej

02.07.2015
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej Termin 2 lipca 2015r. od godz. 10:00 do 3 lipca 2015r. do godz. 13:00 Kandydaci zakwalifikowani do szkoły ponadgimnazjalnej potwierdzają wolę podjęcia nauki dostarczając: - oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum - oryginał zaświadczenia OKE z wynikami egzaminu gimnazjalnego Brak dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów oznacza rezygnację z miejsca w szkole ponadgimnazjalnej do którego zakwalifikował się kandydat. Kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się do żadnej z wybranych szkół, mogą składać wnioski o przyjęcie do szkół, które dysponują wolnymi miejscami, odwołania do szkół pierwszego wyboru, (jeżeli kandydat jest zainteresowany nauką w danej szkole a szkoła dysponuje lub będzie dysponowała wolnymi miejscami).

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych

02.07.2015
Szanowni Państwo, 2 lipca 2015r. o godz. 10:00 w szkołach ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i w systemie zostały opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych szkół.

Otwarty etap RKWP

13.05.2015
W dniu 18 maja tj.poniedziałek o godz.08.00 rozpoczyna się etap Rejestracja kandydatów/wybór preferencji [RKWP] Na początku tego etapu proszę o sprawdzenie przez Kandydatów danych osobowych w systemie i ewentualne ich skorygowanie, ze szczególnym uwzględnieniem pól: - Adres e-mail: - Województwo: - Powiat: - Gmina: - Miejscowość: - Telefon kontaktowy z rodzicami/opiekunami: - Imię ojca (oraz nazwisko o ile inne niż kandydata): Dopiero po korektach danych osobowych można dokonywać wyboru preferencji i drukować kwestionariusze dla kandydatów z Państwa Gimnazjów.

Zakładanie konta przez kandydata spoza systemu

05.05.2015
Kandydaci zakładający samodzielnie konta w systemie mogą skorzystać z instrukcji "PodrecznikDlaKandydataNSPG_2015.pdf PDF" umieszczonej w Plikach do pobrania. Zakładanie konta jest dokładnie opisane na str.12-17
Poprzednia strona